20180217_150418

71 rocznica upamiętniająca stracenie kpt Stanisława Sojczyńskiego „Warszyc”

W dniu 17 lutego 2018 roku przy pomniku Pamięci Narodowej Gen. Bryg Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca” w Częstochowie na ul. Wręczyckiej odbyły się uroczystości upamiętniające zbrodnie PRLu.

19 lutego 1947 r., na trzy dni przed wejściem w życie ustawy amnestyjnej, w dwóch różnych więzieniach stracono dowódcę oddziałów Związku Zbrojnej Konspiracji, mjr. „Zagończyka” (w Kielcach) i twórcę Konspiracyjnego Wojska Polskiego, kpt. „Warszyca” (w Łodzi) oraz pięciu jego podkomendnych.

Oprócz Jednostki Strzeleckiej „Warszyc” w uroczystościach wzięli udział między innymi kombatanci KWP, kompania honorowa JWK, poczty sztandarowe ze szkół, w tym ZSME oraz mieszkańcy Częstochowy.

Wyrok w sprawie Stanisława Sojczyńskiego i jego towarzyszy został wydany 17 grudnia 1946 r. przez marionetkowy Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi w składzie: ppłk Bronisław Ochnio – przewodniczący, kpt. Piotr Adamowski – członek, mjr Leonard Kroze – ławnik, por. Roman Dyhdalewicz – sekretarz.
„Warszyc” oraz kilku innych skazanych na karę śmierci odmówiło napisania prośby o ułaskawienie.