O nas

Jednostka podpisała i realizowała wiele umów o współpracy. Pierwsza oficjalna umowa została podpisana 22 czerwca 2007 roku z Zespołem Szkół Mechaniczno – Elektrycznych, w której powstały w późniejszym okresie klasy mundurowe pod patronatem naszego stowarzyszenia. Następnie ze Związkiem Piłsudczyków, Wojskową Komendą Uzupełnień w Częstochowie, Zespołem Szkół nr 3 w Kłobucku, w której również działają klasy mundurowe pod dowództwem i patronatem naszej Jednostki Strzeleckiej.

img_2215a p1050210

 

W latach 2006-2015 Jednostka organizowała wiele szkoleń zarówno na szczeblu regionalnym jak i ogólnokrajowym, między innymi zawody strzeleckie, kursy pierwszej pomocy, kursy wspinaczkowe , warsztaty TCCC, warsztaty CQB/ MOUT, kursy i obozy survivalowe/SERE,  gry terenowe „Marsz Prawdy” i wiele innych.  Ponadto brała udział w wielu projektach z ramienia innych organizacji pozarządowych oraz w świętach i uroczystościach organizowanych przez miasto Częstochowa.

 

p1100922 img_2803 img_0879img_1412 15_12 18_1 p1030394 img_0523 img_1410

 

29. listopada 2009 r. Komenda Główna Związku Strzeleckiego „STRZELEC” Organizacji Społeczno – Wychowawczej, przy wykorzystaniu bazy szkoleniowej Akademii Obrony Narodowej i przy wsparciu jej kadry naukowej, zorganizowała pierwsze szkolenie dla plutonu ON (obrony terytorialnej).

„(…) Inicjatorem czynnego wdrożenia w życie pilotażowego programu tworzenia struktur ON jest wyznaczony na dowódcę Plutonu Operacyjnego Obrony Narodowej – chor. ZS Bartłomiej Górniak, dowódca Jednostki Strzeleckiej 2028 Częstochowa, Szef Wydziału Informacji i Promocji Komendy Głównej i członek władz naczelnych Związku – Naczelnej Rady Strzeleckiej (…)”

Czytaj więcej: http://zs.mil.pl/inne/strzelec-a-obrona-terytorialna/

067 img_0567_t2 029  166 img_0579 img_0548

 

„Nie wytrzymały wały w Częstochowie”

W maju 2010 roku przerwane zostały wały przeciwpowodziowe na Warcie w Częstochowie. Powódź dotknęła cztery dzielnice miasta a pod wodą znalazły się dziesiątki domów. Konieczna była ewakuacja setek mieszkańców. Jednostka Strzelecka 2028 w Częstochowie była jedną z tych organizacji, które szybko i skutecznie zareagowały na zaistniałą sytuację. W miarę swoich możliwości zorganizowała punkty z czysta wodą do picia, żywnością, pomagała w zabezpieczeniu mienia, które nie zostało jeszcze zalane oraz usuwała już powstałe szkody, które wyrządziła powódź.

hpim5723 hpim5726 imgp3779

 

„A jeśli komu droga otwarta do nieba – Tym co służą Ojczyźnie” Jan Kochanowski

11 listopada 2010 roku Jednostka Strzelecka została wyróżniona przez władze miasta Częstochowy prestiżową nagrodą „Tym co służą MIASTU I OJCZYŹNIE”. Uroczystość wręczenia odbyła się  podczas gali w dniu święta niepodległości, w teatrze im. Adama Mickiewicza.

img_4306 img_4459

 

W dniu 18 grudnia w 2010 roku w Radomsku pod pomnikiem upamiętniającym Konspiracyjne Wojsko Polskie Jednostka Strzelecka przyjęła na swojego patrona Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”, twórcę i dowódcę Konspiracyjnego Wojska Polskiego.

 

„(..)My, ostatni Żołnierze Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Wyrażamy zgodę na objęcie patronatem naszego dowódcy Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca” i jego żołnierzy wymienionej JS 2028(..)”

– podpisał Przewodniczący zarządu głównego ogólnokrajowego związku byłych żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego kpt. Ryszard Zielonka

„(..)Ja, Stanisław Sojczyński wyrażam zgodę na objęcie patronatu mojego ojca Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca” (…)”

– podpisał Stanisław Sojczyński, syn

Czytaj więcej: http://jswarszyc.pl/o-nas/patron/

img_0539 img_0575 img_0520

Pisali o nas:
„Jednym z najważniejszych zadań Związku jest kreowanie jego oblicza ideowego jako społeczności ludzi służących dobru wspólnemu – Państwu Polskiemu, pojmowanemu zgodnie z myślą Komendanta Piłsudskiego, jako dobrowolne zrzeszenie wolnych i równych wobec praw i obowiązków obywateli, mogących porządkować swoje życie społeczne dla zapewnienia osobistego prawidłowego rozwoju w warunkach ładu i gotowości do obrony zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa Państwa.
Członkowie częstochowskiej Jednostki Strzeleckiej biorą czynny udział w życiu społecznym naszego miasta poprzez popularyzowanie tradycji czynu niepodległościowego i problematyki obronności Państwa, uczestnicząc we wszystkich ważniejszych uroczystościach państwowych i wydarzeniach rocznicowych, prowadząc prelekcje i zajęcia z młodzieżą w szkołach, ale również wspomagając służby mundurowe we wszystkich akcjach na rzecz społeczności lokalnej. Byli między innymi wśród tych, którzy nieśli pomoc powodzianom podczas tegorocznej powodzi.”

Źródło

 

 

Dziś wielu naszych wychowanków pełni służbę w Wojsku Polskim, między innymi w JWK, 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej, 18. Batalionie Desantowo Szturmowym, 2. Hrubieszowskim Pułku Rozpoznawczym. Wielu pracuje także w innych formacjach mundurowych takich jak Policja, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, Straż Pożarna czy Pogotowie Ratunkowe.

 

img_0049 imgp8411

DSC_0041 DSC_0045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2016 roku Jednostka Strzelecka 2028 im Gen. Bryg. Stanisława „WARSZYCA” Sojczyńskiego została przekształcona w samodzielną Jednostkę Strzelecka „WARSZYC” im. Gen. Bryg. Stanisława Sojczyńskiego. Choć zmieniła się nazwa to cele i ideały towarzyszące nam w codziennej pracy pozostają wciąż takie same.