Dla rodziców

Głównym celem Jednostki Strzeleckiej „WARSZYC”  jest kształtowanie postawy patriotycznej oraz proponowanie młodemu człowiekowi wartościowych form spędzania wolnego czasu – obozy szkoleniowe letnie i zimowe, szkolenia taktyczne, MILSIMY, gry terenowe, udział w uroczystościach i pokazach na terenie Częstochowy i okolic, szkolenia ogólnowojskowe i specjalistyczne. W naszych szeregach uczymy zdyscyplinowania, wytrwałości, zaufania i współpracy w grupie ludzi. Wielu naszych strzelców pełni służbę w Wojsku Polskim, Policji, Straży Granicznej i innych formacjach.

 

img_0539 img_0792_t2 sam_2056

 

Informacje dodatkowe:

– Kadra instruktorska posiada pełne kwalifikacje do opieki nad niepełnoletnimi osobami (przyjęcie do jednostki od 16 roku życia);
– Składka miesięczna: 5zł złotych -osoba niepełnoletnia (składka roczna 60zł), 10zł osoba pełnoletnia (składka roczna 120zł) przeznaczana na organizację zajęć i zakup wyposażenia.