Informacje o rekrutacji

 

JEDNOSTKA STRZELECKA „WARSZYC”

 

Oferujemy szkolenie ogólnowojskowe i specjalistyczne kursy. Zapewniamy kadrę instruktorską, logistykę, szkolenia i obozy.

 

kolaz-rekrutacja2011-wer01

Wymagania:

-Ukończone 16 lat (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców)
-Niekaralność
-Obywatelstwo polskie
-Brak przeciwwskazań lekarskich

Zapisów oraz odpowiedzi na pytania udzielamy pod adresem

e-mail: kontakt@jswarszyc.pl